The KING is back!!

KINGEN har återvänt! Namnet KING har nu återvänt tillsammans med ny teknik och nytt utseende på våra allra största rostskyddspumpar. Nu med bla. högre tryck och större flöden.

Läs PDF:en här