-->

DESTILLATORER

Kraven växer från omvärlden att visa miljöansvar i handling. Miljön är framtidens konkurrensmedel och en lika viktigt del av företaget som service, kvalitet och leveranssäkerhet. En bra början är rening av spillvatten och återvinning av lösningsmedel.

En investering i modern reningsteknik är inte bara fördelaktigt ur konkurrenssynpunkt, utan även ekonomiskt. Genom återvinning av tex. lösningsmedel minskas utgifterna och hanteringen förenklas. En vinst både för företaget och miljön.

Nedan finner ni broschyrer på produkter i PDF-format

(Klicka på omslagen för att ladda ner PDF-filerna)

Företagsinformation

​Smekano AB ​• Sälggatan 2 • 252 30 Helsingborg • Org nr: 556249-9433 • ​Tel: 042-380 380 • E-mail: mail@smekano.se

Läs vår integritetspolicy