-->

ARBETSMILJÖUTRUSTNINGAR, SPRUTBOX FRÅN GRIFF MM.

Sprutmålning alstrar stora mängder luftföroreningar i form av färgdamm, aerosoler, gaser och ångor. Dessa ämnen bör via filtrering avskiljas på ett sådant vis att de inte utgör någon hälsorisk. En rätt anordnad arbetsplats, som t ex. en sprutbox från griff, ökar arbetseffekten genom riktig ventilation och en riktig belysning. 

Rengöringsarbetet minskas och brand och hälsofara elimineras. Beroende på målningsobjektets form och storlek och det material som ska sprutas använder man sprutskåp, sprutbox eller sprutrum.​

Nedan finner ni broschyrer på produkter i PDF-format

(Klicka på omslagen för att ladda ner PDF-filerna)

Företagsinformation

​Smekano AB ​• Sälggatan 2 • 252 30 Helsingborg • Org nr: 556249-9433 • ​Tel: 042-380 380 • E-mail: mail@smekano.se

Läs vår integritetspolicy